Τι μέτρα παίρνουμε για να εξασφαλίσουμε υψηλής ποιότητας πατάτες

Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την παραγωγή του Καρπού φροντίδας, είναι πολύ σημαντικό για εμάς να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και όλες οι βασικές προδιαγραφές ποιότητας. Έτσι, τόσο τα λιπάσματα όσο και τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται μόνο μετά από εδαφολογικές αναλύσεις ανά αγροτεμάχιο. Αν και εφόσον υπάρχει ανάγκη -και πάντα με τη συμβουλή του τοπικού γεωπόνου- επιλέγονται τα σωστά λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Σημαντικό ρόλο φυσικά παίζει το πότισμα και η στιγμή που αυτό γίνεται.

 

Αρωγοί σε όλο αυτό είναι τόσο η εταιρεία BASF όσο και η εταιρεία ΛΥΔΑ. Οι γεωπόνοι τους συμβουλεύουν και εκπαιδεύουν τους μικροπαραγωγούς μας πάνω στις σωστές γεωργικές διαδικασίες.