Πώς επιλέχθηκε η Νότια

Το χωριό Νότια της Πέλλας επιλέχθηκε ύστερα από ειδική μελέτη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο οποίο είχαμε αναθέσει να εντοπίσει μία περιοχή που θα πληρούσε όλα τα καλλιεργητικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Μια περιοχή δηλαδή με κατάλληλο έδαφος και κλίμα, αλλά και μικροπαραγωγούς με μεράκι, οι οποίοι χρειάζονταν ένα χέρι βοήθειας ώστε να παραμείνουν στον τόπο τους, για να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που αγαπάνε.