οι πατάτες Καρπός φροντίδας

Ποιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο με το οποίο δουλεύουμε

Το βασικό μας όραμα είναι να καθιερώσουμε μια εταιρεία κοινωνικού σκοπού, τα κέρδη της οποίας θα επανεπενδύονται στην πρωτοβουλία του Καρπού φροντίδας.

 

Μέχρι στιγμής, το έργο αποτελεί μια προσπάθεια της McCain, με την υποστήριξη κάποιων πολύ σημαντικών συμμάχων :

  • Το ίδρυμα Νιάρχος χρηματοδοτεί θέματα εκπαίδευσης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.
  • Οι εταιρείες Basf και ΛΥΔΑ παρέχουν σε χαμηλότερη τιμή τα προϊόντα τους και προσφέρουν πολύτιμες συμβουλές στους μικροκαλλιεργητές της Νότιας.
  • Η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της κάρτας συμβολαιακής γεωργίας, παρέχει στους παραγωγούς ρευστότητα για τη στήριξη της καλλιέργειάς τους, πάντα με την εγγύηση της McCain.
  • Η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή παρέχει εκπαίδευση πάνω σε θέματα καλλιέργειας, με βάση τα πρωτόκολλα της McCain.
  • H 3DSA έχει προσφέρει δωρεάν τον μετεωρολογικό σταθμό της.

 

Τέλος, οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής που μετέχουν στην προσπάθεια, προωθούν το προϊόν στην αγορά και στους πελάτες τους, κάνοντάς το να φτάσει από τα ράφια τους σε χιλιάδες νοικοκυριά ανά την Ελλάδα.

 

Έτσι, στην πραγματικότητα όλοι οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία του Καρπού φροντίδας αποτελούμε μια ομάδα, που καλύπτει κάθε ανάγκη των μικροκαλλιεργητών, από τον σπόρο μέχρι την πώληση της πατάτας και τη γνωστοποίηση στο ευρύ κοινό του καλού σκοπού που κρύβεται πίσω από αυτήν.