Οι καλλιεργητικές πρακτικές του Καρπού φροντίδας

Οι καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζονται για την παραγωγή του Καρπού φροντίδας είναι σύμφωνες με τα καλλιεργητικά πρωτόκολλα της McCain και σύννομες με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί καλλιέργειας και διατροφής.

 

H McCain, με την καθημερινή παρουσία τοπικού γεωπόνου αλλά και τη μηνιαία επίσκεψη γεωπόνου από τη Γαλλία, φροντίζει για τη σωστή καλλιέργεια του κάθε αγροτεμάχιου, πάντα σε συνεννόηση με τον κάθε ντόπιο μικροκαλλιεργητή.

 

Έτσι, κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει αντιμετωπίζεται άμεσα και αποτελεσματικά.