Ο παραγωγός Ανέστης Σαββίδης για τον Καρπό Φροντίδας

Ο Ανέστης Σαββίδης είναι ένας από τους παραγωγούς του Καρπού Φροντίδας, στη Νότια.

 

Να τι μας είπε για την προσπάθειά μας:

 

“Η ζωή ενός παραγωγού στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολη λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αποτελούν τροχοπέδη.

 

Η πρωτοβουλία της McCain είναι πολύ σημαντική γιατί η παροχή πιστοποιημένων σπόρων ανώτερης ποιότητας διασφαλίζει καλύτερη απόδοση στην καλλιέργεια. Παράλληλα η εκπαίδευση που μας παρέχεται σε τεχνογνωσία, νέες νομοθεσίες αλλά και ορθές καλλιεργητικές πρακτικές αλλάζει τον τρόπο που σκεπτόμαστε και κάναμε τα πράγματα έως σήμερα. Γινόμαστε πιο αποδοτικοί και συνεπώς πιο ανταγωνιστικοί. Με την McCain συζητάμε συνεχώς, συμφωνούμε τα επόμενα βήματα, μαθαίνουμε και τελικά προχωράμε μπροστά.

 

Η συνεργασία αυτή έχει ελπίδα! Έχει μέλλον και συνέχεια.”

 

Συμφωνούμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε!